top of page

Mijn achtergrond

Van huis uit ben ik econoom. Na mijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik lang werkzaam geweest als belangenbehartiger. Een werkveld waarbij je je steeds moet afvragen waarom partijen bepaalde posities innemen, welke belangen in het spel zijn en hoe partijen zich tot elkaar verhouden. En waarbij het de kunst is om te ontdekken hoe tegenstellingen tussen partijen overbrugd kunnen worden. Eigenlijk precies wat een mediator ook doet.
 
In mijn werk als belangenbehartiger ging het altijd over zakelijke belangentegenstellingen. Een aantal jaren geleden ben ik me gaan verdiepen in belangentegenstellingen en conflicten tussen mensen.  En vooral ook in de vraag hoe je tot zo goed mogelijke en duurzame oplossingen daarvan kunt komen. Dat bracht me op het spoor van mediation. Ik ben daarop diverse opleidingen gaan volgen, heb stages gelopen bij collega-mediators en ben toegetreden tot het MfN-register, dat de kwaliteit van de aangesloten mediators borgt. Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk, gespecialiseerd in familie- en scheidingmediations. Daarnaast ben ik als mediator verbonden aan de Relatiedesk van Stimenz, de organisatie voor maatschappelijk werk in Apeldoorn, en ben ik coördinator van Buurtbemiddeling Apeldoorn.

DSC_1387.JPG
Mijn achtergrond

Mijn stijl

Ik luister met aandacht, werk zorgvuldig én hou de vaart erin.

Het is belangrijk dat partijen merken dat er met aandacht naar hen geluisterd wordt en dat zij de ruimte krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen. Dat helpt om uiteindelijk tot de kern van de zaak door te dringen. Dat vergt tijd en die zal ik dus ook altijd nemen.

Zorgvuldigheid is bij mediation essentieel. Dat geldt voor het doorlopen van het mediationproces zelf, voor het borgen van de vertrouwelijkheid van de informatie waar ik deelgenoot van word en voor het vastleggen van de afspraken die partijen als uitkomst van hun mediation met elkaar maken.

Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat er voldoende vaart in de mediation blijft. Als het kan, help ik partijen om in een zo recht mogelijke lijn naar een zo goed mogelijke uitkomst toe te werken. Dat betekent dat mediationtrajecten bij mij niet langer duren dan nodig maar ook niet korter dan noodzakelijk.

Mijn stijl
bottom of page